(B.M Yasit) Batu Belah Batu Bertangkup

Oyez!Books

Notify me when this product is available:

Batu Belah Batu Bertangkup merupakan sebuah cerita rakyat Melayu. Kisah batu puaka ini diceritakan semula oleh Basari Mat Yasit disertai dengan ilustrasi yang cukup menarik. Cerita ini telah dipermudahkan supaya sesuai untuk kanak-kanak. Namun, tidak hilangnya ciri-ciri khas cerita.
--
Batu Belah Batu Bertangkup a Malay folklore. The story of the clan is recounted by Basari Mat Yasit accompanied by a very interesting illustration. This story has been made easy for children. However, the special features of the story are not lost.

Measurements: 20 cm x 29 cm (24 pages)
Language: Bahasa Melayu

About Oyez!Books: Oyez!Books is a Malaysian publisher and online bookstore specializing in children's books from Malaysia and Asia.